Danang jobs

Create alert
Sort by: relevance - date
58 jobs

 •  
 • Thc hin vic kim tra các villa trc khi khách nhn phòng theo tiêu chun qui nh cng nh các yêu cu c bit ca khách ghi nh chính xác toàn b tên ca khách s n nhn...


 • ?
  Get Job Score
 • Danang
   
 • Dn dp và duy trì phòng khách hành lang theo tiêu chun và quy trình ã c thit lp m bo các dch v theo quy nh ca cp trên và các yêu cu ca khách c áp ng mt cách nhanh chóng và lch...


 • ?
  Get Job Score
 • Danang
   
 • Sales executive

  11 days ago
  Ensure sales targets and plans are achieved and executed in proper manner pursue sales leads visit existing and new customers assess customer needs and suggest...

 • ?
  Get Job Score
 •  
 • Thc hin vic kim tra các villa trc khi khách nhn phòng theo tiêu chun qui nh cng nh các yêu cu c bit ca khách ghi nh chính xác toàn b tên ca khách s n nhn phòng...


 • ?
  Get Job Score
 •  
 • Nhân viên lái xe

  27 days ago
  Chu trách nhim lái xe trong các cuc làm vic ca giám c và nhu cu ca khách hàng duy trì dch v lái xe m bo cht lng cao cho giám c và khách ca khu ngh dng to cho s hài lòng...


 • ?
  Get Job Score
 • Get alerts for jobs like this:
 • Activate